93, rue Pelleport 75020 Paris - 06 10 07 84 74 Mappy

Facebook

Bannière

IAI DO ou IAI BATTO HO ou voie du sabre - Le tableau complet des écoles pratiquées

Index de l'article
IAI DO ou IAI BATTO HO ou voie du sabre
Le tableau complet des écoles pratiquées
l’Aïkido et ses deux roues...
Toutes les pages

Le tableau complet des écoles pratiquées (extrait de « Histoire très résumée du sabre japonais » Daniel Brunner shihan)

MUSO SHINDEN RYU
OMORI RYU HASEGAWA
EISHIN RYU
OKU IAI
SHODEN
1er niveau
CHUDEN
2e niveau
OKUDEN
3e niveau
SUWARI WAZA
seiza
SUWARI WAAZA
tatehiza
TACHI WAZA SUWARI WAZA
tatehiza
shohatto yokogumo yuki zure kasumi
sato torra issoku zure dachi sune gakoi
uto inazuma somakuri tozume
atarito ukigumo sodome towaki
inyo shintai yama oroshi shinobu shihogiri
ryuto iwa nami yukichigaî tana shita
junto nami gaeshi sode suri gaeshi ryozume
seichuto uroko gaeshi mon iri ( yu ) torra bashhiri
gyakuto taki otoshi kabezoe
koranto nukiuchi
en seiza
uke nagashi
gyakute inyo
shintai
ito magoî
3 formes en
seiza
batto

SHINDO MUNEN RYU
TACHIWAZA
1
iwanami
2
ukifune
gaeshi
3
noarashi
gaeshi
4
utsu semi
5
matsukaze
6
zangetsu
hidari
7
zangetsu
migi
8
doto gaeshi
9
raïto gaeshi
10
yoto
11
into
12
inazuma
gaeshi

Nous vous recommandons la lecture du livret « Histoire très résumée du sabre japonais » de Daniel Brunner shihan dont nous nous sommes largement inspirés pour présenter cette discipline.Friends Online

Powered by EvNix